OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  BAT MARKETING, s.r.o.
  Polní 1007, Modřice
  664 42 Brno

 

 TOTO NENÍ VÝDEJNÍ MÍSTO!!!
 

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 29281229

DIČ: CZ29281229

(dále jen „dodavatel“)

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.dermatokosmetika.cz je katalogem běžně dodávaného zboží – volně prodejných přípravků – kosmetických přípravků. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny při vyplnění objednávky. Před odesláním objednávky je vždy vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník je vyzván k jejímu odsouhlasení.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

 

Potvrzení objednávky

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. V případě nesrovnalostí v objednávce, dojde k telefonickému potvrzení dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, není-li v rámci potvrzení objednávky dodavatelem stanovena dodací lhůta jiná. O případném prodloužení dodací lhůty je zákazník vždy včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob a cena dopravy

Dopravu na v objednávce určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Zboží zasílá dodavatel také na dobírku nebo při osobním odběru hotově . Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám při vyplnění objednávky zboží.V případě, že je celková cena objednaného zboží vyšší než 1 500,– Kč, hradí náklady na dopravu dodavatel.

Cena za dopravu zboží (poštovné a balné) dle distributora činí:

PPL                 – 99,- Kč

Zásilkovna       – 65,- Kč/ při objednávce na 1500,- Zásilkovna     0,-Kč

Osobní odběr  – 0,- Kč

Osobní odběr na adrese : Salón Delarom, Zborovská 47, Slavko u Brna, 68401 dle provozní doby nebo po dohodě na tel.+420 731453206. Kontaktní osoba :Kateřina Novotná.

 

Způsob úhrady ceny za zboží

Uhrazení ceny za zboží probíhá:

– dobírkou v místě a čase předání zboží prostřednictvím pošty nebo zásilkové služby. Při platbě dobírkou se automaticky zvýší cena dopravy o 23,- Kč (ve faktuře zahrnuto pod položkou doprava, při objednávce na 1500,- zdarma).

– předem převodem částky na bankovní účet dodavatele (2608674379/0800). Jako variabilní symbol se uvede číslo zálohové faktury získané v e-mailu. Zboží bude expedováno jakmile bude platba připsána na bankovní účet provozovatele, případně dle domluvy. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

– platby kartou a platebními tlačítky bank přes poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. v případě dotazů na platbu, reklamaci plateb: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel:  +420 228 224 267. Odkaz na web poskytovatele: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE – UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.dermatokosmetika.cz, zašle na poštovní nebo elektronickou adresu dodavatele písemnou žádost o reklamaci. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou, kam zákazník zašle reklamované zboží. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle Zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě, nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku (Zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu zaslat zpět na adresu kamenného obchodu dodavatele v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu nebo poštovní adresu, na které bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží (náklady na dopravu jsou nevratné).

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

 

Dodavatel, jako správce osobních údajů prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Spotřebitel může požadovat po Dodavateli výmaz osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Dodavatele. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“. Spotřebitel může také požádat Dodavatele o informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, respektive, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit Dodavatelem. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na eshop@batmarketing.cz. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. Podrobné informace naleznete na stránce Informace o zpracování a ochraně osobních údajů. 

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dermtokosmetika.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

Zásady ochrany osobních údajů – cookies

Aktualizováno 01.02.2024